De stichting doet jaarlijks beperkte giften al naar gelang de eigen giften die het ontvangt. Een overzicht hiervan staat in het jaarlijkse financieel verslag vermeld. Het vermogen van de stichting is positief, maar bestaat uit niet meer of anders dan de liquide middelen op de bankrekening van de stichting.

Financieel verslag Stichting Medemens.PDF