Functie van de bestuurders:

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit: een voorzitter, een secretaris en een een aantal adviseurs.

Namen van de bestuurders:

Voorzitter: dr. D.Q.C.M. Barge – Schaapveld
Secretaris: Dominique Hasekamp – Linthorst
Adviseur: Mr. F. Merks
Adviseur: Drs. C. Bos- Brenninkmeijer
Adviseur: Mr. X.A.T. Tilman

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten:

Jaarlijks kent de stichting een tiental subsidies toe.