Stichting Medemens heeft als doel het verbeteren van de huidige en toekomstige levenssituatie van kinderen tot 18 jaar die door herkomst, sociale situatie, lichamelijke of verstandelijke beperking minder kansen hebben.

De stichting verstrekt financiële ondersteuning aan projecten die het doel van de stichting kunnen dienen.

Een subsidieaanvraag waarin het project en de achtergrond van de aanvrager worden toegelicht, dient elektronisch te worden ingediend.
Na ontvangst van de subsidie- aanvraag wordt hierover op de eerstvolgende bestuursvergadering van de stichting besloten. De bestuursvergaderingen worden twee keer per jaar gehouden.